Sodelovanje in timsko delo

Kako vam pomagamo doseči vaše cilje in preseči vaše ovire?

Kako močan je najšibkejši člen?

 • Iz načel kaj bi naj do dobrega sodelovanja v praksi
 • Razumevanje osebnostnih tipov in moč drugačnosti sodelavcev 
 •  Jasnost pričakovanj in cilji kot osnova sodelovanj
 • Trening veščin sodelovanja: kje smo in kaj lahko izboljšamo

Mentorstvo – izkušnje preteklosti za znanje prihodnosti ter Obratno mentorstvo

 • Kaj je pravo mentorstvo in kakšne oblike mentorstva poznamo danes 
 • Koristi in prednosti mentorstva tako za mentoriranca, mentorja kot za celotno organizacijo
 • Mikro in makro proces mentorstva ter oblikovali protokol mentorstva v organizaciji, vključno s postavljanjem in spremljanjem zastavljenih ciljev 
 • Vloge mentorja, predstavili idealnega mentoriranca in njegove vloge in – posebej izpostavili prvine dialoga v mentorstvu
 • Kaj je obratno mentorstvo in kako ga uvesti v organizacijo

Medgeneracijsko komuniciranje in sodelovanje pri delu

 • vrednostni sistemi vseh 5 generacij, ki so danes na trgu dela
 • komunikacijski stili različnih generacij, 
 • načini za medgeneracijsko sodelovanje pri delu, 
 • oblikovanjei učinkovitega medgeneracijskega sistema motiviranja v organizaciji, 
 • načini, kako z medgeneracijskim sodelovanjem do večje ustvarjalnosti in inovativnosti pri delu. 

Skupnostno učenje in zemljevid znanja

 • Kaj je skupnostno učenje (študijski krožki)?
 • Kakšni so odnosi udeležencev pri tovrstnem izobraževanju?
 • Kdo lahko sodeluje in kakšne so metode dela?
 • Kako si zastaviti cilje skupnostnega učenja, operativni načt in kako določiti metode izobraževanja ter evalvacij?
 • Kako uporabiti skupnostno učenje v organizaciji, v kateri sem zaposlen_a?
 • Kako poteka učenje, koliko srečanj je potrebnih in kaj s tovrstnimi srečanji/učenjem pridobi organizacija?
 • Kakšna so načela skupnostnega učenja (odnosi v skupini, odgovornost posameznika, oblikovanje ciljev, kontinuiranost in načrtovanje, prostovoljstvo, aktivnosti)?
 • Katere teme lako obravnava skupnostno učenje?

Teambuilding programi

Za izboljšanje medsebojnih odnosov, sodelovanja med sodelavci, tudi iz drugih služb organizacije. Vsebina se izdela na podlagi razgovora z naročnikom. Glede na izbor kompetenc, ki bi se razvijale skozi aktivnost, se izdela vsebina, prilagodijo vaje in izbere lokacija. Izvajamo tudi teambuildinge ob podpori živali in t.i. Bodenarbeit (delo s konji, delo s psi), kar učinke spoznanj in trajnost teambuildingov bistveno poveča.

Shopping Cart
Scroll to Top