Coaching za podjetja in ekipe

Kako vam pomagamo doseči vaše cilje in preseči vaše ovire?

Izvajanje poslovnega timskega in individualnega coachinga

Coaching za vodje

Coaching za ekipe

Timski coaching in skupinski coaching

Za večjo učinkovitost coaching s konji (equine assisted coaching) in s psi za razvoj ustreznih kompetenc in pripravo/upravljanje sprememb

Energijski coaching

Coaching ob podpori različnih tehnik, metod in orodij (NLP, Gestalt, »Bodenarbeit«, transakcijska analiza, jungovski coaching ...)

Vodenje delavnic, fasilitiranje in preoblikovanje poslovnih izzivov

Priprava strategije razvoja zaposlenih (tudi po posameznih segmentih, npr. visokotehnološki kader, generacija Z, starejši zaposleni v okviru projekta ASI ipd ...)

Izvajanje delavnic za doseganje zastavljenih ciljev (komuniciranje, vodenje, timsko sodelovanje, medosebni odnosi, pogajanja in prodajne veščine, treningi javnega nastopanja in predstavitev) s področja razvoja potencialov po meri naročnika

Svetovanje, oblikovanje poslovnih vizij, vstopa na trge in coaching podpora skozi proces

Oceno zavzetostih zaposlenih in pripravo programov za uspešnejše in učinkovitejše upravljanje talentov po metodi »Include.all – Model 6« (razvito z lastnim znanjem v evropskem prostoru)

Poslovno svetovanje

Kako poteka coaching /delavnice?

Izvajalec in naročnik v skupnem uvodnem briefingu določita cilje; lahko gre za:
• gradnjo pripadnosti timu,
• upravljanje z notranjimi stanji,
• odkrivanje preprek v medosebnih odnosih,
• postavljanje in definiranje poslovnih ciljev in definiranje prvih korakov na poti,
• uvajanje novega procesa,
• uvajanje novega produkta/storitve na trg in s tem spremenjeno dinamiko delovanja znotraj tima,
• izgradnja pogajalskih/prodajnih veščin,
• gradnja vodstvenih kompetenc,
• odkrivanje preprek v komunikaciji vodij,
• pregled medsebojnega komuniciranja članov tima,
• odkrivanje »tihih« oz. neformalnih vodij,
• odkrivanje omejujočih vzorcev (vodenja, komuniciranja, medsebojnih odnosov, delegiranja nalog …)
• …

Po potrebi in/ali želji vključimo tudi psihoterapevtske tehnike (mag. psihoterapije) in/ali mediacijo (certificirana mediatorka).

Shopping Cart
Scroll to Top