Socialne kompetence

Kako vam pomagamo doseči vaše cilje in preseči vaše ovire?

Vloga vodje, naloge, slogi in orodja vodenja

 • Vodja – pričakovanja in kompetence
 • Kako izgrajevati podobo in kredibilnost vodje
 • Odgovornosti vodje
 • Ključne naloge in aktivnosti vodje
 • Prepoznavanje lastnih prednosti in omejitev pri vodenju

Situacijsko vodenje

 • Stili vodenja
 • Različnost sodelavcev zahteva spremembe v vodenju
 • Situacijsko vodenje
 • Vpliv, moč in izgradnja kredibilnosti
 • Samostojnost in zavzetost sodelavcev

Vloga vodje, naloge, slogi in orodja vodenja

 • Vodja – pričakovanja in kompetence
 • Kako izgrajevati podobo in kredibilnost vodje
 • Odgovornosti vodje
 • Ključne naloge in aktivnosti vodje
 • Prepoznavanje lastnih prednosti in omejitev pri vodenju

Pomen in vloga vodij pri interni komunikaciji

 • Vloga in pomen učinkovitega internega komuniciranja za doseganje ciljev
 • Prenos informacij med oddelki, navzgor in navzdol
 • Kaj zaposleni morajo vedeti in kaj jim to pomeni
 • Konsistentnost komunikacij in njihova ustreznost, ujemanje z zahtevami časa
 • Orodja in kanali interne komunikacije
 • Osebna komunikacija je nenadomestljiva

Strategije (sočutnega) komuniciranja

 • Napovedi komunikacijske situacije (razumevanje raznolikosti in razsežnosti uporabnikove osebnosti)
 • Pomen dobrega stika
 • Odnos do uporabnika in vloga transferja
 • Empatija, simpatija in sočutje
 • Sočuten pogovor s težavnimi uporabniki in samoregulacija lastnih občutij

Učinkovito pošiljanje razumljivih sporočil in sprejemanje povratnih informacij

 • Vaše napake pri pošiljanju in sprejemanju informacij
 • Pomen učinkovite povratne informacije
 • Razlika med enosmerno in dvosmerno komunikacijo
 • Pomen vživljanja v sogovornikov način razmišljanja
 • Kako se pogovarjati brez vidnega stika
 • Pomen nebesedne komunikacije

Agresivna vedenja – kako jih prepoznavamo, preprečujemo in kako ravnamo, ko postanejo stvarnost

 • »Izkušnje strank/poslovnih partnerjev« kot osnova različnih vedenj
 • Agresivnost (p)ostaja del stvarnosti
 • Primeri agresivnih vedenj – neprijetnih situacij
 • Ravnanja v situacijah, ki bi lahko ali pa so že prerastle v nasilno vedenje
 • *v živo igrani scenariji – možnost priprave scenarijev na osnovi realnih izkušenj naročnika

Č̌ustvena inteligenca na delovnem mestu

 • Obvladovanje, nadziranje sebe in drugih v funkciji vodenja
 • Pomen zavedanja čustev, potreb in skrbi drugih
 • Veščine spodbujanja želenih odzivov vodenih
 • Obvladovanje čustev drugih; vplivanje, sporazumevanje, obvladovanje sporov, navdihovanje, usmerjanje
 • Taktike prepričevanja

Učinkovito upravljanje s konflikti

 • Opredelitev konfliktov
 • Vrste in vzroki konfliktnih situacij
 • Frustracija in konflikt
 • Konflikti v delovni situaciji
 • Strategije in pogoji reševanja 
Konstruktivni in nekonstruktivni načini reševanja konfliktov

Poslovni bonton kot del profesionalne identitete

 • Pomen prvega vtisa
 • Seznanjanje, pozdravljanje in naslavljanje
 • Vikanje in tikanje
 • Rokovanje, izmenjava vizitk
 • Poslovna podoba
 • Poslovni dogodki in srečanja
 • Vloga in pomen »urejenosti«

Premagajmo odpor do sprememb

 • So spremembe res potrebne
 • Katere spremembe vplivajo na moje delo in kako
 • Narava in ciklus spreminjanja
 • Razumevanje potreb, motivov in ravnanj zaposlenih v nejasnih okoliščinah
 • Odpor do sprememb
 • Kako učinkovito dosegati spremembo

Upravljanje zadovoljstva uporabnikov

 • Pomen notranjega in zunanjega partnerstva za ugled in uspešnost
 • Razumevanje krhkosti zadovoljstva deležnikov
 • Kako lahko zaposleni vplivamo na zadovoljstvo deležnikov
 • Besedna in nebesedna komunikacija pri učinkovitem reševanju konfliktnih situacij
 • Reševanje pritožb
 • Samozavestno vedenje in obvladovanje neprijetnih situacij

Vloga emocionalnega dela pri uspešnosti opravljanja dela/storitve

 • Dejavniki emocionalnega dela: socialne, poklicne in organizacijske norme
 • Upravljanje z izrazi in čustvi
 • Upravljanje z čustvi: površinsko in globoko igranje, prilagajanje odziva ter vloga čustvene disonance
 • Posledice emocionalnega dela za posameznika in uspešnost organizacije
 • Vloga čustvene inteligence pri izražanju čustev v emocionalnem delu

Javno nastopanje

 • Temeljni elementi dobrega nastopa
  • KAJ povem vs KAKO povem
  • Ključno sporočilo in organizacija sporočila
  • Izbor besed in stavkov, ki si jih bodo slušatelji zapomnili
  • Ton, jakost, hitrost govora in uporaba pavz
  • Telesna govorica, mimika obraza in kretnje rok, ki podprejo vaše sporočilo
  • Kako vzdrževati očesni stik
  • Obvladovanje prostora
 • Premagovanje treme in samozavesten nastop
  • Zakaj je trema lahko dobra
  • Ali mi nadzorujemo tremo ali trema nadzoruje nas?
  • Praktične vaje za obvladovanje treme
 • Praktične vaje: nastopanje in povratne informacije
  • nastope lahko tudi snemamo in analiziramo podrobneje

Sposobnost odpuščanja zamer, napak sebi in drugim za večjo osebno in poslovno uspešnost

 • PKaj je zamera in zakaj bi nekomu oprostili?
 • Kako preseči zamere na delovnem mestu
 • Kako se počutimo, kdaj se počutimo prizadete/ užaljene/ ranjene?
 • Vrste odpuščanj
 • Razumevanje in odgovornost za odnos
 • Prepoznavanje oz. vzpostavljanje mej v odnosu
 • Kako se opravičimo in kako oprostimo drugim
 • Kako oprostiti sebi za storjene napake in zamujene priložnosti
 • Praktične vaje in uporaba Ho’oponopono tehnike, kolo življenja, McKenzijeva matrika prioritet

Strahovi in prepričanja – kako postati njihov gospodar

 • Kako strah prepoznati in se z njim soočiti
 • Kako prepoznati prepričanja in kako jih preoblikovati
 • Kako s soočanjem vplivati na doseganje ciljev, želja in na vse naše potenciale
 • Zavedanje naše odgovornosti vpliva naših strahov in prepričanj na okolico
 • Tehnike ekvilibriranja
 • Opolnomočenje za uporabo orodij v obdobju po delavnici
 • Tehnike implementacije preobražanja vzorcev

Upravljanje zadovoljstva uporabnikov

 • Pomen notranjega in zunanjega partnerstva za ugled in uspešnost
 • Razumevanje krhkosti zadovoljstva deležnikov
 • Kako lahko zaposleni vplivamo na zadovoljstvo deležnikov
 • Besedna in nebesedna komunikacija pri učinkovitem reševanju konfliktnih situacij
 • Reševanje pritožb
 • Samozavestno vedenje in obvladovanje neprijetnih situacij

Vloga emocionalnega dela pri uspešnosti opravljanja dela/storitve

 • Dejavniki emocionalnega dela: socialne, poklicne in organizacijske norme
 • Upravljanje z izrazi in čustvi
 • Upravljanje z čustvi: površinsko in globoko igranje, prilagajanje odziva ter vloga čustvene disonance
 • Posledice emocionalnega dela za posameznika in uspešnost organizacije
 • Vloga čustvene inteligence pri izražanju čustev v emocionalnem delu
Shopping Cart
Scroll to Top