Upravljanje s stresom

DELOVNI POGOJI – UPRAVLJANJE S STRESOM, IZGORELOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU

Obvladovanje stresa na delovnem mestu

 • Razumevanje stresa in stresnih situacij 
 • Viri in simptomi stresa
 • Mehanizmi in orodja obvladovanja
 • Pomen čustvene inteligence 
 • Kako sprostiti stres ter osebnostno in profesionalno rasti 
 • Sprostitvene tehnike in pomen sproščanja 

Promocija zdravja, zdravstveni absentizem

 • Kaj lahko sami storimo za svoje počutje in zdravje
 •  
 • Vplivi dejavnikov iz okolja na psihofizično počutje posameznika (domače in delovno 
 • okolja)
 •  Stres: Kdaj in kako ga sploh prepoznam? 
  • Vplivi okolja (domače in službeno)
  • Odzivanje na stresne situacije
  • Kako obvladovati stres na enostaven način v različnih življenjskih situacijah

Prispevek sodelavca k višji varnosti in boljšemu zdravju pri delu

 • Kaj je to varno in zdravo delovno okolje, kaj k temu lahko prispevamo sami 
 • Kakšna je vloga vodij, strokovnih služb na področju varnosti, kadrovske službe 
 • Kaj lahko sam naredim za svoje zdravje
 • Pomen uravnoteženega življenjskega sloga
 • Kako spremeniti manj primeren življenjski slog in vstopiti v svet gibanja 

Vpliv stresa, absentizma, fluktuacije in izgorevanja na delovnem mestu na uspešnost organizacije

 • Vpliv dejavnikov delovnega okolja na produktivnost
 • Vloge vodij, zaposlencev ter strokovnih služb pri izboljšavah delovnega okolja 
 • Načini identifikacije negativnih vidikov delovnega okolja 
 • Primeri orodij in metod za upravljanje z negativnimi vidiki delovnega okolja 
 • Prakse in uspešni primeri upravljanja z delovnim okoljem 

Sočutna, empatična izčrpanost - delovna realnost današnjih timov?

 • Kako prepoznati sočutno izčrpanost
 • Simptomi na ravni posameznika in na ravni organizacije.
 • Dejavniki tveganja: osebnostni, organizacijski, poklicni.
 • Preventiva
 • Strategije in intervencije proti empatični izčrpanosti.
 • Štiri oblike »samooskrbe«: osebna, socialna, avtosočutje, čuječnost 
Shopping Cart
Scroll to Top